Jesteś tutaj:

GOPS.271-1-2017

ZAPYTANIE CENOWEZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6,           38-300 Gorlice, tel. 18 3537574 zaprasza do złożenia ofert na: serwer do zadań księgowych.Przedmiot zamówienia: zakup serwera księgowego z wyposażeniem.
2. Termin realizacji zamówienia: 18 sierpień 2017r.
3. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach                      ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice,  pok. nr 10; do dnia 16.08.2017 r. godz. 12.00.
5. Termin otwarcia ofert: 16.08.2017 r. godz. 12.00.
6. Warunki płatności: przelew 14 dni po wykonaniu zamówienia.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Belczyk.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Na kopercie wpisać: „Wyposażenie serwerowni”.

Załącznik (pdf)

Do góry