Jesteś tutaj:

Wigilia 2017

W dniu 22 grudnia 2017 r. o godz. 12.30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach  zorganizował w Restauracji Starościańska spotkanie wigilijne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Goście mogli zasmakować się w tradycyjnych potrawach wigilijnych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali paczki świąteczne. 

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące święta

będą dla Was niezapomnianym czasem

spędzonym bez pospiechu, trosk i zmartwień,

aby odbyły się w spokoju i radości, wśród

Rodziny, Przyjaciół oraz Wszystkich

życzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wigilia 2017Wigilia 2017
Wigilia 2017
Wigilia 2017
Wigilia 2017

Stypendium na rok szkolny 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium w roku szkolnym 2017/2018 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc sierpień 2017 r. Wypełnione wnioski należy składać w dniach od 1 do 15 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, piętro II pokój nr 5.

Wniosek (pdf)

Załączniki do wniosku – stypendium wrzesień 2017 r. (pdf)
Katalog – wydatki szkolne (pdf)

GOPS.271-1-2017

ZAPYTANIE CENOWEZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6,           38-300 Gorlice, tel. 18 3537574 zaprasza do złożenia ofert na: serwer do zadań księgowych.Przedmiot zamówienia: zakup serwera księgowego z wyposażeniem.
2. Termin realizacji zamówienia: 18 sierpień 2017r.
3. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach                      ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice,  pok. nr 10; do dnia 16.08.2017 r. godz. 12.00.
5. Termin otwarcia ofert: 16.08.2017 r. godz. 12.00.
6. Warunki płatności: przelew 14 dni po wykonaniu zamówienia.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Belczyk.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Na kopercie wpisać: „Wyposażenie serwerowni”.

Załącznik (pdf)

Stypendia szkolne 2016/2017 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2016/2017 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2017 r. Oświadczenie o zmianie dochodów należy złożyć do dnia 5 maja 2017 r. w GOPS Gorlice ul. Łukasiewicza 6, piętro II pokój nr 5.

Oświadczenie o zmianie dochodów stypendium szkolne (pdf)

Do góry